MECHELEN – Biocartis heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Amerikaanse Immunexpress. Ze gaan samen een test van Immunexpress ontwikkelen en commercialiseren voor het Idylla-platform van Biocartis.

Immunexpress richt zich op de ontwikkeling van testen die de reactie van het immuunsysteem van een patiënt op infecties beoordelen. De SeptiCyte™ LAB test waar de overeenkomst over gaat, helpt in de differentiatie van infectie-positieve (sepsis) versus infectie-negatieve (SIRS) systemische inflammatie bij kritisch zieke patiënten op hun eerste opnamedag bij de spoeddiensten.

Rob Lilley, voorzitter van Immunexpress: “Deze samenwerking biedt ons het ideale huwelijk tussen de Idylla™ technologie en het aanbod van SeptiCyte™ host response testen. SeptiCyte kan voortaan volledig geautomatiseerd worden, wat een snelle testing dichtbij de patiënt mogelijk maakt, en resulteert in mogelijk levensreddende klinische informatie. Dit zal belangrijke voordelen brengen voor alle gezondheidszorgpartijen, inclusief medische professionals, betalers en patiënten.”

Mensenlevens redden

Roy Davis, Chief Medical Officer van Immunexpress: “Als sepsis vroeg herkend en behandeld wordt, kunnen mensenlevens worden gered en kosten worden verminderd. We kijken ernaar uit om samen te werken met Biocartis, en om een echt verschil te maken door het toegankelijk maken van tijdige klinische informatie met deze SeptiCyte™ bloedtest.”

Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis: “We zijn enthousiast over onze nieuwe samenwerking met Immunexpress. Deze test zal zeker voordeel halen bij de unieke karakteristieken van ons Idylla™ systeem. Dit maakt resultaten mogelijk binnen een tijdsbestek dat tijd-kritische beslissingen mogelijk maakt, nodig voor het beheer van sepsispatiënten. Bovendien is de kennis en het uitgebreide netwerk van Immunexpress binnen het domein van sepsis erg indrukwekkend en complementair aan het onze, wat alle fundamenten voor een sterk partnership verzekert.”

Beide partijen zullen samen de SeptiCyte™ Idylla™ test ontwikkelen, terwijl Immunexpress de commercialisatie zal leiden met een initiële focus op de VS en Europese markten.