Biocartis, gespecialiseerd in moleculaire diagnostiek, ziet in de eerste halfjaarcijfers de inkomsten uit productverkopen aanzienlijk de hoogte ingaan, naar 5 miljoen euro. Het gaat om een jaar-op-jaargroei van 195 procent. De operationele kosten van het Mechelse bedrijf daalden bovendien licht van 30,8 naar 30,7 miljoen euro.

De bedrijfsinkomsten van Biocartis stegen tot 5,1 miljoen euro. Dat is een toename met 88 procent ten opzichte van het eerste semester vorig jaar. De toename is enerzijds toe te schrijven aan de cartridgeverkoop. Die kende een stijging van 90 procent tot 3,3 miljoen euro. Anderzijds was er de succesvolle verkoop van het moleculaire diagnostieksysteem Idylla. Die bracht met 1,8 miljoen euro 84 procent meer op dan in het eerste halfjaar van 2016.

“Dit toont aan dat we onze investeringen in de uitbreiding van ons menu en onze geografische expansie succesvol vertaald hebben in hogere commerciële volumes, wat blijk geeft van de adoptie van het Idylla(TM) platform in onze huidige markten”, klinkt het bij Hilde Windels, die tot 31 augustus interim-ceo bij Biocartis was. Sinds 1 september vervult Herman Verrelst de positie van chief executive officer.

Hoge verwachtingen

In de eerste jaarhelft installeerde Biocartis 108 Idylla-instrumenten. Het totaal in juni kwam zo op 497 te staan. Het Mechelse bedrijf verwacht daar dit jaar nog 250 à 275 installaties aan toe te voegen, wat het totaal aantal geïnstalleerde zaklabo’s op 640 moet brengen. Verder beoogt Biocartis een groei van het commerciële cartridgeverbruik tot meer dan drie keer het volume van 2016, alsook de realisatie van een kaspositie van ongeveer 40 miljoen euro tegen het einde van dit jaar. In de eerste jaarhelft van 2017 kwam die uit op 59 miljoen euro.

“We zijn erg enthousiast om onze verkoop in de VS te starten in de tweede helft van dit jaar en we kijken uit naar een aantal belangrijke testlanceringen de komende maanden. Dit zal ons in een uitstekende positie plaatsen om deze indrukwekkende groeicurve voort te zetten”, vult Hilde Windels nog aan.