Bezwaar tegen KMO-zone Hingene

KMOzone HingeneVertegenwoordigers van de vzw mijnhingene.be hebben maandagmorgen op het gemeentehuis van Bornem honderden bezwaarschriften van inwoners van Hingene, Wintam en Bornem afgegeven. Zij protesteren daarmee tegen de geplande KMO-zone aan de Woestijnstraat en de Groenstraat in Hingene. Het aantal bezwaarschriften is volgens de actiegroep een duidelijk signaal dat er geen draagvlak is voor de KMO-zone.

In een apart lijvig bezwaarschrift stelt Mijnhingene.be dat de behoeftestudie en de locatie- en milieustudies gebrekkig waren, dat de landbouwwaarden en de adviezen van verschillende overheids- en adviesinstanties niet werden gerespecteerd en dat de nodige wetenschappelijke studies niet werden uitgevoerd.

Het gemeentebestuur van Bornem heeft in december het RUP voor de uitbreiding van de KMO-zone met 9 ha met een meerderheid van 15 voor-stemmen op 27 goedgekeurd. Het gaat om een gebied dat nu nog landbouwzone is. Tot 19 maart kunnen bezwaarschriften worden ingediend tegen de geplande omvorming tot KMO-zone. Het gemeentebestuur zegt dat de nieuwe KMO-zone 1.000 extra arbeidsplaatsen kan opleveren. De actiegroep Mijnhingene.be betwist dat. Ze vreest ook voor een toename van het sluipverkeer in Wintam en Eikevliet en klaagt de impact op de omliggende natuur aan.

De Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) moet nu advies uitbrengen over de bezwaarschriften.