Betonfabriek Coeck gelauwerd door W&Z

Laad- en loskade van Betonfabriek Coeck.

Laad- en loskade van Betonfabriek Coeck.

Betonfabriek Coeck uit Niel kreeg samen met handelaar in bouwmaterialen André Celis en brandstoffenhandelaar Gabriëls de Filips de Goedeprijs op het symposium van Waterwegen en Zeekanaal (W&Z). De prijs werd uitgereikt door Ben Weyts, minister van Mobiliteit en Openbare Werken. De drie Vlaamse familiebedrijven ontvangen de prijs vanwege hun inspanningen om de binnenvaart in te schakelen in hun bedrijfsprocessen.

Coeck Betonfabriek is een belangrijke leverancier van de andere prijswinnaar André Celis. De twee bedrijven gingen samen rond de tafel zitten om te bekijken of de afgewerkte producten van Coeck via de binnenvaart konden worden geleverd. Dat lukte, en de trafiek tussen beide bedrijven werd één van de eerste vaste trajecten voor gepalletiseerd vervoer via de waterweg. Coeck beschikt over een nieuwe kaaimuur, die werd gebouwd via een publiek private samenwerking. Dankzij die kaaimuur kan Coeck nu 100 % van zijn grondstoffen via de binnenvaart aanvoeren: 5.000 ton per dag. De betonfabriek uit Niel gebruikt voor een deel van zijn gepalletiseerde transporten de Zulu01 van Blue Line Logistics, een revolutionair catamaranschip dat bij uitstek is ontwikkeld voor palletvervoer op kleinere waterwegen.

In de drie bekroonde Vlaamse familiebedrijven staat een jonge generatie klaar om het roer over te nemen. Minister Ben Weyts beklemtoonde in zijn toespraak dat in elk van de drie winnende bedrijven de modal shift wordt getrokken door jonge bedrijfsleiders, die zonder taboes nadenken over meer duurzame en bedrijfszekere modi om grondstoffen aan te laten leveren en hun eigen producten te vervoeren. “Ze doen dit met een open blik en kijken verder dan hun neus lang is”, zegt Weyts. “Deze drie bedrijven bewijzen dat de binnenvaart deel kan uitmaken van een succesvol zakenmodel.”