Ivarem, Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer Regio Mechelen, mag van het Mechelse schepencollege een nieuwe afvalloods bouwen. Het college geeft een gunstig advies bij de bouwaanvraag. De afvalintercommunale wil een overslag- en opslaghal voor afvalstoffen bouwen aan de Leuvensesteenweg in Muizen. De nieuwe hal komt op de locatie waar Ivarem nu al de overslag van diverse afvalfracties organiseert, maar krijgt wel voorwaarden opgelegd.

In de procedure voor het bekomen van een bouw- en milieuvergunning voor de loods moet ook het Mechelse stadsbestuur advies verlenen aan het provinciebestuur. “Bij de beoordeling heeft het schepencollege alle argumenten uit de 115 bezwaarschriften van de omwonenden grondig onderzocht”, klinkt het bij het Mechelse stadsbestuur. “Wij hebben bij het advies ook een aantal beperking en voorwaarden opgelegd.” Om het verkeer op de Leuvensesteenweg niet nog meer te belasten, moet vanaf 2020 alle afval per spoor worden afgevoerd. De tonnagemaat wordt als gevolg van het bezwarenonderzoek gehalveerd. Zo gaat het bijvoorbeeld om 2800 ton huisvuil in plaats van de aangevraagde 5600 ton, en voor het aandeel gemengde plastics om 700 ton in plaats van 1400 ton.

Bij de bouw van de loods worden geluidsisolerende materialen gebruikt om de hinder voor omwonenden te beperken. “De loods wordt voorzien van geluidsisolatie, de poorten worden strategisch geplaatst en de ventilatoren worden van een geluidsarme inkapseling voorzien”, zegt Rita Van den Bossche, voorzitter van Ivarem. Toch wil het stadsbestuur een monitoring en communicatieplan voor de buurt. De gevraagde afwijking van de bestaande openingsuren komt er niet. Ivarem wil na de zomer starten met de bouw van haar nieuwe opslag- en overslaghal.