Belasco bestudeert mogelijke oplossingen hinder

belascoHet Puurse asfaltbedrijf Belasco moet investeren in een gesloten systeem om de geur- en lawaaihinder te verminderen. Die hinder komt van de asfaltproductie op het terrein. Dat is overeengekomen tijdens een constructief overleg tussen de directie van Belasco, de milieu-inspectie en de gemeentebesturen van Puurs en Niel.

Het overleg kwam er nadat de inwoners van Niel een petitie waren gestart tegen de stank- en lawaaihinder. Enkel de Rupel scheidt Niel van Belasco, dat in Puurs gelegen is. Puurs stuurde een milieuambtenaar ter plaatse, die dezelfde hinder vaststelde en de milieu-inspectie op de hoogte bracht.

Belasco zal een studie laten uitvoeren die duidelijk moet maken welk systeem de geurhinder het beste kan doen afnemen. Vermoedelijk zullen de menger, het transportsysteem en het laadstation hiervoor ingekapseld moeten worden. De studie moet klaar zijn tegen 1 mei 2016, daarna volgt een nieuw overleg met de betrokken diensten en een informatievergadering met de buurt. De uitvoering van de werken zal uiterlijk 1 maart 2017 afgerond moeten zijn.