MECHELEN – Op de Eandis-site in de Mechelse Elektriciteitstraat is begonnen met de renovatie van gebouw A. Eandis wil van haar bedrijvensite een voorbeeld van energiezuinigheid maken en de stad Mechelen gaat er een nieuwe woonwijk ontwikkelen.

Eandis koos resoluut voor renovatie van haar kantoorgebouw, dat een voorbeeld van duurzaamheid moet worden. De werken zouden klaar moeten zijn tegen de zomer van volgend jaar. Momenteel werken zo’n 400 Eandis-werknemers op de site. In een eerste fase komen er 540 werkplekken en op termijn zouden er zo’n 800 tot 1.000 mensen gaan werken.

Het terrein aan de Dijle zal dienst doen als testgebied, met openbare verlichtingspalen met led-lampen op zonne-energie en automatisch oplichtende fietspaden.

De site in Mechelen wordt zo energiezuinig mogelijk, met efficiënt gebruik van ruimte, energiezuinige en intelligente liften en led-verlichting. In eerste instantie wordt de nodige energie op de site zo veel mogelijk beperkt. Als er toch energie nodig is, dan moet die maximaal duurzaam zijn, bv. met een zonneboiler of een warmtepomp. Als er toch fossiele brandstof nodig is, zal die zo efficiënt mogelijk worden gebruikt.

Warmtenet

Op de vrijgekomen ruimte op de Eandis-site komt vanaf 2021 een duurzame woonwijk. Die woningen zullen voor hun verwarming kunnen aansluiten op het duurzame warmtenet. “Het gebruik van een warmtenet, 100% gevoed via een BEO-veld (Boorgat-Energie-Opslag), is een ideaal uitgangspunt. Zo kan Eandis bijdragen aan de realisering van de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid en de stad Mechelen”, zegt Jean Pierre Hollevoet, Directeur Netbeheer van Eandis.

De stad Mechelen is tevreden over de gang van zaken. “Eandis bevestigt hiermee haar belangrijke rol als duurzame werkgever in Mechelen. De renovatiewerken zijn tevens het startschot voor de vrijmaking van de delen die we binnen enkele jaren als woonwijk zullen ontwikkelen”, aldus schepen van Ruimtelijke Planning en Stadsvernieuwing Greet Geypen.

Kopers gezocht

Eandis en de stad Mechelen startten samen via een openbare procedure de zoektocht naar een koper voor de gronden. Recent ontving de stad 6 voorstellen voor de bouw van het parkeergebouw op de Eandis-site ter hoogte van de Antwerpsepoort. Het dossier wordt in de tweede helft van 2018 toegewezen aan een van de kandidaat-kopers. De bouw zou vanaf 2019 moeten starten.

De offertes voor de woonwijk op de Eandis-site worden midden 2018 verwacht. Samen met het perceel op het Rode Kruisplein wordt er in totaal ongeveer 3 ha verkocht. De totale investeringswaarde van de projecten bedraagt ongeveer 110 miljoen euro. In totaal komen er op de Keerdok- en Eandissite ongeveer 800 woningen.