verkeersveiligheidBedrijven kunnen een cruciale rol spelen in het streven naar meer verkeersveiligheid. Uit cijfers van het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) blijkt immers dat ongeveer de helft van alle dodelijke arbeidsongevallen gebeurt in het verkeer. Met een structureel beleid voor meer verkeersveiligheid kunnen bedrijven het tij keren. Om dat in de verf te zetten, slaan Vinçotte Academy en de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde), gevestigd in Mechelen, de handen in elkaar. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts juicht die inspanningen toe: “Bedrijven zijn broodnodige partners om ons verkeer veiliger te maken.”

Verkeersongevallen vormen voor veel bedrijven een belangrijke kostenpost. Naast ongevallen die gebeuren tijdens zakelijk verkeer, bijvoorbeeld van vertegenwoordigers die onderweg zijn of van vrachtwagenchauffeurs, springen vooral de pendelongevallen in het oog. Verder valt op dat verkeersongevallen veel vaker tot ernstige of zelfs dodelijke letsels leiden dan arbeidsongevallen die buiten het verkeer gebeuren. Het verkeer is goed voor 10% van alle arbeidsongevallen, maar veroorzaakt wel de helft van alle dodelijke arbeidsongevallen.

“De voorbije jaren zagen we het aantal arbeidsongevallen op de werkvloer systematisch dalen”, zegt VSV-woordvoerder Werner De Dobbeleer. “Dat staat helaas in schril contrast met de evolutie van het aantal woon-werkongevallen. Om een ommekeer te realiseren, moeten bedrijven werk maken van een systematische verkeersveiligheidsaanpak. Dat begint bij een basisanalyse: hoeveel ongevallen zijn er in de voorbije jaren gebeurd, wat zijn de risicofactoren, enz. Op basis van die analyse kan een strategie met specifieke doelstellingen worden uitgetekend. Door de resultaten vervolgens te meten, kan men de aanpak ook voortdurend bijsturen. Deze geïntegreerde aanpak ligt ook aan de basis van de coaching die de VSV aanbiedt aan bedrijven”

Om een stand van zaken op te maken, zetten Vinçotte Academy en de VSV een enquête op touw. “Daarin polsen we naar het aantal ongevallen dat bedrijven vaststellen, de specifieke risicofactoren, de samenstelling van hun mobiliteit, enz”, aldus Katrien Bolsens, Manager van Vinçotte Academy. “Zo willen we een zicht krijgen op de maatregelen die bedrijven kunnen nemen.”

Voor een toenemend aantal bedrijven is het behalen van een ISO 39001-certificaat de bekroning van een systematisch verkeersveiligheidsbeleid. “Dit certificaat voor verkeersveiligheidsmanagement bestaat nog maar sinds 2012, maar biedt het nodige kader om veiligheidsrisico’s in het verkeer op een gestructureerde en geïntegreerde manier aan te pakken”, aldus Werner De Dobbeleer. “Vinçotte is op dit ogenblik de enige certificatie-instelling in België die dit kan uitreiken en heeft hiervoor acht auditoren opgeleid. Bovendien koppelt Vinçotte Academy er verschillende opleidingsmogelijkheden aan. Dit maakt Vinçotte voor ons een logische partner om de krachten mee te bundelen.”