Bedrijven willen hinder door defecte brug beperken

brugVoka-Kamer van Koophandel Mechelen wil samen met de bedrijven een oplossing zoeken voor de problematische verkeerssituatie die ontstaan is door de defecte Brielenbrug over het zeekanaal in Tisselt. Onder meer voor de bedrijven op de nabijgelegen bedrijvenzone Kersdonk is de vaste ontsluitingsroute richting A12 en N16 afgesloten.

Vrijdag komen Voka, de bedrijven, de gemeente Willebroek en Waterwegen & Zeekanaal opnieuw samen om een oplossing te zoeken.

Het centrum van Tisselt krijgt nu heel wat verkeer te slikken, en daarom riep burgemeester Eddy Bevers van Willebroek de bedrijven samen om naar een gezamenlijke oplossing te zoeken. Ook Voka – Kamer van Koophandel Mechelen ging op de uitnodiging in. Algemeen directeur Frédéric Achten: “Als ondernemers zijn we ons er goed van bewust dat veiligheid steeds voorop dient te staan. Het is onze bedoeling om constructief mee na te denken hoe we een bijdrage kunnen leveren om de hinder ten gevolge van de defecte brug tot een minimum te beperken, zowel voor de omgeving als voor het bedrijfsleven.”

“Aangezien er heel wat logistieke bedrijven gevestigd zijn, is een goede bereikbaarheid en mobiliteit van het grootste belang voor de bedrijvenzone Kersdonk. Heel wat bedrijven zijn reeds zeer vroeg in de ochtend actief, wat niet bevorderlijk is voor de nachtrust van de omwonenden. De bedrijven beperkingen opleggen, zou anderzijds ook zorgen voor heel wat economische schade”, aldus Voka. “Voka – Kamer van Koophandel Mechelen wil daarom samen met de bedrijven en de gemeente zoeken naar alternatieve oplossingen. We roepen alle betrokken partijen op zich in te spannen om zo snel mogelijk een juist beeld te krijgen van de impact van deze situatie en hoe lang bewoners en ondernemers de gevolgen ervan zullen moeten dragen. Belangrijk is dat de krachten worden gebundeld om de hinder zo kort mogelijk te maken.”

Voka – Kamer van Koophandel Mechelen hoopt dat de huidige problematische verkeerssituatie in Tisselt als gevolg van de defecte Brielenbrug het debat over een rechtstreekse ontsluiting van de bedrijvenzone Kersdonk naar de A12 opnieuw op de agenda zet.