BeroepskeuzeSoms hebben leerlingen uit het laatste jaar van het middelbaar onderwijs een verkeerd beeld van wat een bepaalde job inhoudt en daardoor maken ze soms een verkeerde studiekeuze maken. Dat kan worden vermeden door de jongeren in contact te brengen met vertegenwoordigers van de beroepengroepen waar ze interesse in hebben. Daarom keer organiseren Voka – Kamer van Koophandel Mechelen, Rotary Opsinjoor en Junior Chamber International (JCI) op 2 februari voor de twaalfde keer de Beroepen Informatie Avond Mechelen (BIAM). Scholieren van het zesde jaar uit de Mechelse regio komen er in contact met mensen die het beroep uitoefenen waarin zij interesse hebben.

Meer dan 500 laatstejaarsleerlingen van het secundair onderwijs uit de Mechelse regio komen dinsdagavond samen in de hal van campus De Vest van Thomas More Mechelen. In kleine groepjes kunnen ze tijdens deze BIAM contacten leggen met professionals die het beroep uitoefenen dat zij wel zien zitten.

“Door de scholieren sessies te laten bijwonen van twee beroepen die hen aanspreken, willen we hun keuze voor een bepaalde studie gemakkelijker maken”, aldus de initiatiefnemers. “Dit jaar is er veel interesse in beroepen als criminoloog (zestig scholieren zijn daarvoor aangemeld) en wetenschappelijk onderzoeker. Vertegenwoordigers van een 75-tal beroepen leggen dinsdagavond in verschillende klaslokalen gedurende tweemaal een half uur uit wat hun job en de bijhorende opleiding precies inhouden.”

Bedrijven uit heel diverse setcoren sturen een afvaardiging naar de 12de BIAM: zowel uit de ICT-sector als grafische specialisten, productiehuizen, advocatuur, immobiliën en architectuur.