brugEen geplande routine-vervanging van het wegdek van de Brielenbrug over het zeekanaal Brussel-Schelde in Tisselt zorgt onverwacht voor veel hinder voor de omliggende bedrijven en de scheepvaart op het kanaal.

Tijdens het afschrapen van het wegdek vrijdagavond zijn enkele kabels van de brug afgeknapt. Daardoor kwam de brug scheef te hangen. Aan de rechteroever kwam het brug-wegdek een tiental meter omhoog terwijl het aan de andere oever ongeveer een halve meter onder het wegniveau zakte. Er kon niet alleen geen verkeer meer over de brug; ook de schepen op het kanaal stonden geblokkeerd bij de brug. Ook werknemers en transport van de bedrijvenzones in Willebroek ondervonden er hinder van.

Zondag werd de brug gestabiliseerd in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) NV dat het kanaal en de bruggen beheert. Het brugdek met een gewicht van 240 ton steunt nu aan één kant tegen de betonrand van het kanaal. Aan de andere kant wordt de brug ondersteund door een tijdelijke metalen vakwerkconstructie. Zo werd een veilige doorvaart voor scheepvaartverkeer met een maximumhoogte van 10 meter verzekerd. Zondag om 15 uur mochten schepen opnieuw onder de brug passeren.

Zondag werden de kranen opgesteld en de werken voorbereid om maandag te starten met het beveiligen en loskoppelen van de stalen kabels van de brug. Op het einde van de week zal het dan losgekoppelde brugdek met telescopische kranen horizontaal kunnen worden gebracht. Het brugdek kan dan op een veilige locatie gepositioneerd worden voor een grondige inspectie. Daarna kan de omvang en de duurtijd van de noodzakelijke herstellingswerken ingeschat worden.

In samenwerking met de gemeente Willebroek is een pendeldienst ingezet met bussen van De Lijn. Deze dagelijkse busdienst start op maandag 22 september om 5 uur ‘s morgens en is actief tot 23 uur ‘s avonds, met tijdens de spitsuren een verhoogde frequentie. Deze busdienst wordt ingelegd in afwachting van een veerdienst die door W&Z zal worden georganiseerd over het Zeekanaal Brussel-Schelde. Voor meer informatie over deze pendelbusdienst en het mobiliteitsplan van de omleidingen voor het wegverkeer kunt u terecht op de website van de gemeente Willebroek. De veiligheid voor het verkeer op het volledige omleidingstraject wordt extra bewaakt door zowel federale als lokale politiediensten.