doel79 leden van het arrondissement Mechelen hebben deelgenomen aan een bevraging van Voka bij een duizendtal bedrijven verspreid over heel Vlaanderen over de gevolgen van een mogelijke stroomuitval de komende maanden. Uit de antwoorden bleek dat 80% van de ondervraagde bedrijven bezorgd is over de gevolgen van een stroomuitval en vreest er schade door op te lopen.

“De antwoorden van de respondenten uit het arrondissement Mechelen liggen in dezelfde lijn als die in de rest van Vlaanderen”, zegt Bart De bruyn, manager belangenbehartiging bij Voka – Kamer van Koophandel Mechelen. “Uit de snelle reacties blijkt duidelijk dat de problematiek leeft bij de ondernemers. Ook het feit dat dit kan gebeuren, zit hen hoog.”

85 procent van de ondernemers uit het arrondissement Mechelen is verontrust over de mogelijke problemen. Negen op de tien ondernemingen verwacht schade te ondervinden van een stroomonderbreking van maximaal vier uur. “Het gaat dan vooral over financiële schade, het mislopen van zakenrelaties en imagoschade.” Zeven op de tien ondernemingen zijn niet verzekerd voor dergelijke schade. “20 van de 73 ondernemers uit het arrondissement Mechelen die de enquête hebben ingevuld, weten niet of dergelijke problemen door hun verzekering worden gedekt. Niemand is er 100 procent zeker van dat de schade verzekerd is.”

Ongeveer de helft denkt in een zone te liggen die kans maakt op stroomuitval, maar ongeveer evenveel ondernemers zeggen het nog niet te weten. Daaruit blijkt ook de grote nood aan informatie. Vooral over het tijdstip van de onderbreking (93%), de duur van de onderbreking (81%) en het aantal onderbrekingen (51%) willen de ondernemers geïnformeerd worden. Liefst weten ze dat ook een dag (22%) of zelfs langer vooraf (62%). Om de communicatie snel te laten verlopen, verkiezen de ondernemers om informatie per e-mail (76%), sms (44%) of telefoon (31%) te ontvangen.