Bedrijfsleiders naar gevangenis?

Gevangenis1Justitie wil met het concept Cellmade bedrijfsleiders overhalen om gebruik te maken van gedetineerden in één van de veertig werkplaatsen verspreid over België. Het gaat om een initiatief van de Centrale Dienst van de Regie voor Gevangenisarbeid (CDRGA), die een onderdeel is van de FOD Justitie en als core business de tewerkstelling van gedetineerden heeft. Deze dienst lanceert het concept Cellmade. Dit commercieel concept met een hedendaags imago moet bedrijfsleiders aanmoedigen om de stap naar gevangenisarbeid te wagen. Want gevangenisarbeid loont, zegt de CDRGA.

Meer dan 20% van de gedetineerden werkt in één van de penitentiaire werkplaatsen verspreid over heel het land. Werken biedt de gedetineerden de mogelijkheid hun detentietijd op een meer zinvolle manier door te brengen en leert hen belangrijke professionele en sociale vaardigheden. Bovendien vergroot gevangenisarbeid de kans om slachtoffers te vergoeden en de gedetineerden voor te bereiden op invrijheidsstelling en reïntegratie in de samenleving.

Ook voor ondernemers heeft Cellmade volgens de initiatiefnemers voordelen. Het is een kwaliteitslabel dat de nadruk legt op arbeid in de werkplaatsen van de gevangenissen met een gunstig tarief, een sterke kwaliteit, nabijheid van de productie, respect voor de vooropgestelde uitvoeringstermijnen en goede omkadering door ervaren technisch personeel.

Gevangenisarbeid voor bedrijven is trouwens niet nieuw. Al 30 jaar biedt de CDRGA outsourcing services aan waar KMO’s gebruik van kunnen maken voor onder meer montage, verpakking en schrijnwerkerij. Met een veertigtal werkplaatsen over heel België, ook in de penitentiare instelling in Mechelen, meer dan 200 ervaren technici en bijna 2.000 tewerkgestelde gedetineerden werkt de dienst momenteel samen met ongeveer duizend bedrijven. Cellmade wil met een positief en sterk imago de economische wereld verder veroveren.