Bedrijfsfietsen nog geen topper

fietsFiets&Werk, een koepelorganisatie van 17 sociale fietsondernemingen, liet een enquête uitvoeren bij 400 Vlaamse en Brusselse bedrijven over het gebruik van bedrijfsfietsen voor woon-werkverkeer en/of verplaatsingen in dienstverband. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat meer dan een derde van de ondervraagde bedrijven overweegt om binnen de twee jaar bedrijfsfietsen aan te schaffen. 54% wil dat doen binnen een periode van vijf jaar. De drempels om over te gaan tot het gebruik van bedrijfsfietsen zijn de kostprijs, bijkomende administratie en een gebrek aan interesse bij de werknemers. Bij firma’s die wel bedrijfsfietsen gebruiken, heeft 73% die gekocht. De andere gebruiken een leasingsysteem. “In 40% van de gevallen is er voor bedrijfsfietsen geen contract voor bijkomende diensten als onderhoud en herstelling. Dat staat in schril contrast met bedrijfswagens, waarbij die diensten steeds deel uitmaken van een contract”, zegt Ilse Fannes van Fiets&Werk.

Bedrijven die geen bedrijfsfietsen gebruiken, doen dat vaak niet door een gebrek aan kennis over het concept en de voordelen. “Meer dan 50% weet niet dat een bedrijfsfiets 120% fiscaal aftrekbaar is of mag worden gecombineerd met een fietsvergoeding.”

Fiets&Werk pleit voor een vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen op privégebruik van de bedrijfsfiets. Dat zou de administratieve rompslomp voor bedrijven heel wat verminderen.

Het Mechels bedrijf Eneco is alvast een overtuigd gebruiker van bedrijfsfietsen. “Ze maken deel uit van ons globaal mobiliteitsplan EneCO2 Zero”, zegt Vincent De Dobbeleer, strategy- en marketingmanager. “Sinds het begin van dit jaar hebben we tien geleasede elektrische fietsen en tien gewone fietsen die we tweedehands hebben gekocht. Die laatste krijgen om de drie maanden een onderhoudsbeurt die wordt uitgevoerd door een sociale werkplaats. De fietsen kunnen door onze werknemers  worden gebruikt voor woon-werkverkeer of voor trajecten in dienstverband. Elke werknemer kan via een online systeem een fiets reserveren voor een uur, een dag, een week… We streven ernaar dat elke werknemer van Eneco minstens 16 keer per jaar op een duurzame manier naar het werk komt. Per dag dat dat effectief gebeurt, planten we een boom in Afrika in samenwerking met Weforest. Na verloop van tijd zullen we het fietsenproject evalueren en nagaan of we nog extra fietsen moeten aanschaffen.”