MECHELEN – De Battelbrug over het Kanaal Leuven-Dijle in Mechelen zal voor langere tijd worden afgesloten. Tot en met de paasvakantie zal het gemotoriseerd verkeer een omleiding via het Battelcomplex moeten volgen. Fietsers en voetgangers kunnen momenteel nog wel oversteken.

Vorig weekend reed een wagen frontaal in op het seinhuis van de Mechelse Battelbrug. De scheepvaart werd zo even ernstig verstoord en ook het wegverkeer moest worden omgeleid. Maandag vonden er onderhoudswerken plaats, waardoor het huisje opnieuw bediend kon worden.

De normale doorstroom op de brug was echter van korte duur want een inspectie bracht enkele defecten aan het licht.

Geplande werken

De Vlaamse Waterweg plande onderhoudswerken uit te voeren om de Battelbrug minder storingsgevoelig te maken. Die werken werden in de paasvakantie gepland met de bedoeling om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Het ongeval van vorig weekend strooit nu roet in het eten. Uit een voorbereidende inspectie bleek namelijk dat een onderdeel van het vergrendelingsmechanisme beschadigd is. Dat zou voor ongewenste trillingen op de brug kunnen zorgen. Uit veiligheidsoverwegingen werd de brug daarom nu al afgesloten, ten koste van de verkeershinder.

De herstellingswerken zullen immers gecombineerd worden met de geplande onderhoudswerken in de eerste weken van april. Tot dan moeten er omleidingen worden gevolgd.