AFASHet AZ Heilige Familie uit Reet is het eerste ziekenhuis dat kiest voor AFAS Software.

“We hadden dringend nood aan een betaalbare oplossing voor de automatisering van onze HR-systemen”, zegt algemeen directeur Jos Van den brande. In het ziekenhuis werken 570 mensen. 60% zijn verpleegkundigen en de meerderheid van de medewerkers heeft een deeltijdse functie.

“Dat maakt het personeelsbeheer er niet gemakkelijker op”, legt Jos Van den brande uit. “We hadden wel al een systeem om bijvoorbeeld ziektemeldingen rechtstreeks door te geven aan het sociaal secretariaat, maar we voelden heel goed de nood aan een systeem dat onder meer ook kan bijhouden wie welke opleiding volgt en welke evaluaties de medewerkers krijgen. Tot nu toe werden al die zaken nog manueel bijgehouden en dat legt een zware druk op de administratie. De mensen van de HR-dienst kunnen de vele tijd die ze nu nog besteden aan klasseren en opzoeken beter gebruiken.”

Wanneer het systeem van AFAS Software geïmplementeerd zal zijn, zal alle informatie over alle medewerkers in één oogopslag voor iedereen beschikbaar zijn. “Dan krijgt onze HR-afdeling tijd voor persoonlijke ontwikkeling, carrièrebegeleiding en coaching. We verwachten dus behoorlijk veel van onze samenwerking met AFAS, omdat we ervan overtuigd zijn dat het de samenwerking tussen de medewerkers en onze ondersteunende diensten nog zal versterken. Ook het gemak dat het systeem biedt bij bijvoorbeeld opleidings- en vakantieaanvragen, zal de werkdruk verminderen en dus het werkplezier doen toenemen”, aldus Jos Van den brande.

AFAS Software ziet een evolutie bij steeds meer zorginstellingen. Ze moeten allemaal bezuinigen, maar bij voorkeur niet op het primaire proces. De administratie wordt binnen veel instellingen als een noodzakelijk kwaad gezien. Steeds meer instellingen beseffen dat de kostenbesparingen juist op die afdelingen gerealiseerd kunnen worden. Het automatiseren van administratieve processen wordt in toenemende mate gezien als een eenvoudige manier om te bezuinigen.

Jos Van den Brande maakt zich sterk dat de keuze voor AFAS lonend zal blijken. “Nu gaat er echt te veel tijd verloren met administratieve taken, we moeten terug naar onze core business”, zegt hij.