willemengroepAswebo, onderdeel van de Mechelse Willemen Groep, start in mei met de renovatie van startbaan 07R/25L op de nationale luchthaven in Zaventem. De renovatie is nodig om de veilige en efficiënte werking van de start- en landingsbanen te verzekeren. De twee andere runways worden tijdens de komende jaren aangepakt. Het aannemingsbedrag van deze eerste fase van de werken is 17 miljoen euro.

De werken kaderen in een breder onderhoudsprogramma van de baneninfrastructuur dat Brussels Airport de komende jaren zal uitvoeren. De vorige renovatie van de banen dateert al van 1985.

Van mei tot augustus zal Aswebo baan 07R/25L aanpakken. Het gaat om grootschalige renovatiewerken. De bovenste asfaltlagen van 12 centimeter dikte zullen helemaal worden vernieuwd. Daarnaast worden ook de verharde bermen langs de startbaan en de afwatering van de baan tot op de fundering afgebroken en opnieuw aangelegd. Ook de riolering van de startbaan wordt gerenoveerd.

De werken worden in de zomer gepland omdat de weersomstandigheden dan normaal gezien ideaal zijn. Door een goede planning wordt ervoor gezorgd dat de impact op de capaciteit en het preferentieel gebruik van de startbanen beperkt blijft. Baan 07R/25L zal niet in gebruik zijn tijdens de werken. De reizigers zullen geen hinder ondervinden en het aantal vluchten zal niet verminderen.
Brussels Airport informeert de omwonenden en de reizigers nog op een later tijdstip over de werken.