Aswebo mag als eerste in België AVT draaien

AsweboAswebo, onderdeel van de Mechelse Willemen Groep, is er in geslaagd om als eerste in België een goedgekeurd validatiedossier voor asfalt op verlaagde temperatuur (AVT) te bekomen voor de mengselfamilie SMA (steenmastiekasfalt). Dit wil zeggen dat Aswebo binnenkort op de asfaltplant in Gent alle SMA mag draaien tussen de 115 en 160°C.

In België worden twee soorten asfalt gebruikt. Die kunnen worden onderscheiden op basis van de temperatuur waarbij ze worden geproduceerd en geleverd. Enerzijds zijn er de gewone of warme asfaltmengsels (hot mix, ongeveer 140 tot 190°C) en anderzijds koudasfalt (mengsels met emulsie of met een ander type bindmiddel, op omgevingstemperatuur).

In het kader van de strijd tegen CO2-emissie, het beperken van energieverbruik en het reduceren van dampen wordt over de hele wereld al enkele jaren geprobeerd de productietemperatuur van warme asfaltmengsels te verlagen. Halfwarme asfaltmengsels zijn in de sector dan ook al geruime tijd een hot topic.

In het nieuwe Standaardbestek 250 versie 3.1 is Asfalt bij Verlaagde Temperatuur (AVT) opgenomen. Fabrikanten zullen niet zomaar mogen overschakelen op halfwarme productie. Zij zullen met een validatiedossier moeten aantonen dat hun AVT-techniek geen negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de asfaltmengsels. Aswebo is de eerste asfaltfabrikant wiens validatiedossier is goedgekeurd.

In 2010 werd, in samenwerking met het Ministerie van Openbare Werken, BVA, OCW, COPRO en de Universiteit Antwerpen, een taskforce Asfalt bij Verlaagde Temperatuur opgericht. Aswebo miste de boot niet en nam actief deel aan deze werkgroep. Vier jaar later kan de introductie van AVT in Vlaanderen van start gaan. AVT is asfalt die wordt gemengd bij een lagere temperatuur waarbij technieken worden toegepast om de viscositeit van het bindmiddel te wijzigen. Door een lager energieverbruik en lagere CO2-emissies biedt AVT voordelen voor mens en milieu.