zeedijkDe zeedijk van de kustgemeente Wenduine wordt grondig vernieuwd, en Aswebo en Franki Construct, beide onderdeel van Willemen Groep uit Mechelen, zijn daar op 1 september mee begonnen. Het gaat om zeer ingrijpende werken. Tegen het strand aan worden twee betonnen stormmuren gebouwd om overslaande golven tegen te houden. Aan de kant van het strand helt de stormmuur over; aan de landzijde loopt de muur over in een zitbank.

Ook de rotonde wordt vernieuwd en versterkt. Er komen een nieuw windscherm en een podium, een deel van de nieuwe verharding wordt aangelegd als petanquebaan en er worden tevens een sportterrein en een skatepark gepland. Van de gelegenheid wordt ook gebruik gemaakt om de dakdichting van de parkeergarage onder de rotonde te vernieuwen.

Om dit alles te realiseren wordt de bestaande zeedijk in fasen afgebroken, verbreed en heraangelegd. De afwerking gebeurt met kleiklinkers. Op de dijk en de rotonde wordt het straatmeubilair eveneens vervangen. Het volledige project vergt een budget van 10 miljoen euro.

Franki Construct uit Kontich behoort al sedert 1998 tot de Willemen Groep. Aswebo uit Drongen trad in 2011 toe tot de Mechelse groep.