Ascento wil langdurig zieken re-integreren

housecall1HR-dienstenverlener Ascento, onderdeel van de Mechelse t-groep, lanceert re-integratiecoaching op de Belgische markt. In afwachting van een concreet wettelijk kader wil Ascento via re-integratiecoaching het probleem rond de activering van langdurig zieken op de arbeidsmarkt positief aanpakken. De aanpak richt zich vooral op langdurig zieken met een psychosociale problematiek en vertrekt vanuit een positieve insteek.

Langdurig ziekteverzuim blijft voortdurend stijgen. Volgens cijfers van het RIZIV zitten 335.000 Belgen al meer dan een jaar thuis door ziekte. Met aangepaste re-integratiecoaching wordt de drempel om opnieuw aan de slag te gaan verlaagd. Er wordt ook een eerlijke kans gecreëerd om het werk te hervatten met een schone lei en (hopelijk) zonder frustraties bij werkgever én werknemer.

Ascento meent dat het belangrijk is dat werknemer en werkgever rond de tafel gaan zitten, waarbij de re-integratiecoach op een modererende en professionele manier optreedt als verbindende factor.

De begeleiding voor de Belgische arbeidsmarkt bestaat uit 3 fases:
* 1. Intake en opmaak van een actieplan: er wordt gestart met 2 uitgebreide gesprekken met de werknemer, samengezeten met de leidinggevende en HR-verantwoordelijke en geëindigd met een driehoeksgesprek met alle partijen samen. Het resultaat van die gesprekken is een PRP of Persoonlijk Re-integratiePlan waarin afspraken van werkgever en werknemer gekaderd worden. Indien hier geen akkoord wordt gevonden, stopt de begeleiding hier.

* 2. De eerste drie maanden wordt er gekeken naar de interne mogelijkheden binnen het bedrijf en wordt coaching gegeven voor werkgever en werknemer. Dit dient ter ondersteuning of ter bijsturing van het afgesproken PRP. Beide partijen worden opgevolgd door de Ascento re-integratiecoach en er wordt tijdens onderlinge gesprekken ingesprongen waar nodig.

*3. Na drie maanden wordt het verloop van het re-integratietraject geëvalueerd. Indien de verhoopte resultaten niet bereikt zijn, kan aan de werknemer de optie aangeboden worden om samen met de re-integratiecoach te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op de externe arbeidsmarkt. Er wordt dan samen onderzocht welke richting de werknemer uit wil gaan, en wat de motiverende factoren en de verschillende mogelijkheden zijn.

Geert Volders, directeur Ascento: “Via onze begeleiding is het de bedoeling om voor de werkgever en werknemer binnen een termijn van 6 maanden opnieuw een duidelijke professionele toekomst te schetsen. De ervaring leert ons dat een vlotte werkhervatting voor werknemer én werkgever de nodige professionele aandacht verdient. Re-integratiecoaching kan hier zeker bij helpen.”