MECHELEN – Het Mechelse stadsbestuur heeft een Kwaliteitskamer in het leven geroepen. Die moet adviseren over de architecturale, stedenbouwkundige en ruimtelijke kwaliteit van de belangrijkste projecten in Mechelen.

De Kwaliteitskamer ziet erop toe dat het Mechels erfgoed met de nodige zorg wordt behandeld en dat de aandacht voor gebruik, beleving en kwaliteit niet verloren gaat. Het advies is niet bindend, maar ondersteunt wel de visievorming van het stadsbestuur. Bovendien kan de Kwaliteitskamer ook projecten in de publieke ruimte beoordelen die een grote impact hebben op het beeld van de stad Mechelen.

Vijfkoppig team

Voor de samenstelling ging het Mechelse stadsbestuur op zoek naar vijf deskundigen. Een algemene oproep leverde 43 kandidaten op en daaruit werden er vijf geselecteerd.

“De Kwaliteitskamer beschouw ik als een aanvulling op de huidige werking. Het is bovendien een kans om de aanwezige en de potentiële ruimtelijke kwaliteit van Mechelen op een integrale en expliciete manier verder uit te bouwen”, aldus Els Nulens, voorzitter van de Kwaliteitskamer. Zij is medewerkster van Manuel de Solà-Morales, een bureau voor architectuur en stedenbouw in Barcelona.

Ook Tom Lagast van het Mechelse SPACE-LAB maakt deel uit van de Kwaliteitskamer. Sedert 2012 heeft hij zijn eigen onderzoeksbureau voor ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast is hij ook voorzitter van de Mechelse adviesraad GECORO en wordt hij geregeld gevraagd als jurylid, onder andere door het Team Vlaams Bouwmeester.

Verder bestaat de Kwaliteitskamer uit Sven Grooten van B-architecten, Joke Buijs, lid van de Stedelijke Commissie voor Monumentenzorg Mechelen en plaatsvervangend lid van de GECORO, en Jonas Van de Walle, sinds 2010 mede-zaakvoerder van Studio Plus Architecten. Van de Walle was onder de vleugels van bOb Van Reeth projectleider van Kazerne Dossin in Mechelen.