engelentijneConcessiehouder Brouwerijen Alken-Maes en het gemeentebestuur van Zemst zijn op zoek naar een nieuwe uitbater voor brasserie Engelentijne in de Gasthuishofhoeve in Hofstade, die in 2014 zwaar werd beschadigd door brand.

Er werd sindsdien druk gewerkt aan de heropbouw van dit gemeentelijk pand zodat er opnieuw een brasserie kan worden uitgebaat. De eindafwerking gebeurt door de concessiehouder Brouwerijen Alken-Maes, en de toekomstige uitbater krijgt daar eveneens gedeeltelijk inspraak in. Daarom zijn Alken-Maes en het gemeentebestuur nu op zoek naar een bekwame en betrouwbare uitbater voor de gerestaureerde brasserie.

Het duurde meer dan een jaar eer de restauratie kon beginnen, omdat er een gerechtelijke procedure liep betreffende de brand. De restauratiewerken gingen van start in augustus vorig jaar.

Geïnteresseerden die zich kandidaat willen stellen voor de uitbating, kunnen informatie inwinnen over de gunningscriteria bij Brouwerijen Alken-Maes, Blarenberglaan 3c bus 2, Mechelen, t.a.v. Gerd Dierickx (gerd.dierickx@alken-maes.com). De brouwerij zal belangstellenden ook informeren over haar visie rond de uitbating.