Advocatenkantoor versterkt team

vanpuyveldeMr. Ilse Van Puyvelde vervoegt binnenkort het team van Vermeulen Heylen Michiels De Graeve advocaten met kantoren in Mechelen en Herselt. Het team bestaat nu uit elf advocaten.

Ilse Van Puyvelde is licentiaat in de Rechten (UIA, 1993) en bijzonder licentiaat in het sociaal recht (VUB, 1994). Ze trad in 1994 toe tot de Balie van Antwerpen en is sinds begin 2014 lid van de Balie van Turnhout. Van 2003 tot de helft van 2009 werkte ze fulltime als onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen in de onderzoeksgroep sociale concurrentie en recht. Sinds oktober 2009 combineert ze onderzoek en Balie. De afgelopen maanden werkte ze bij Atrius Advocaten in Herentals.
Mr. Van Puyvelde heeft een bijzondere belangstelling voor de problematiek van de (eenzijdige) wijziging van de arbeidsovereenkomst. Dit is ook het onderwerp van haar doctoraal proefschrift dat ze in het voorjaar van 2015 verdedigt.  Ook de intellectuele rechten van werknemers en welzijn op het werk liggen haar nauw aan het hart.

Ze doceert aan de Universiteit Antwerpen en aan de HUB, geeft seminaries en heeft talrijke publicaties op haar naam staan. Zij is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht, van de Adviesraad voor de Postacademische Vorming Sociaal Recht (PAVO, Universiteit Antwerpen) en van de werkgroep Sociale Wetgeving hoger onderwijs Antwerpen. Ilse Van Puyvelde is deeleditor van de uitgave Overzicht van Rechtspraak en Rechtsleer Sociale Zekerheid (deel II : Uitkeringssectoren sociale zekerheid werknemers, uitgave die Keure) en van de uitgave Wet en Duiding. Welzijn op het werk: Publieke en private sector (uitgave Larcier).

Mr. Van Puyvelde is plaatsvervangend rechter aan de arbeidsrechtbank te Antwerpen.

Vermeulen Heylen Michiels De Graeve advocaten, haar nieuwe werkgever, is een nichekantoor gespecialiseerd in arbeids- en socialezekerheidsrecht.