Het aantal faillissementen in België is in de afgelopen maand maart met 18,5 % gestegen in vergelijking met maart 2016. In maart zijn 1.008 Belgische bedrijven failliet verklaard. Dat blijkt uit de nieuwste Barometer faillissementen van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. Over het volledige eerste trimester van dit jaar noteert Graydon 2.767 faillissementen in België, een stijging van 9,5 procent.

Het grootste aantal faillissementen doet zich nog steeds voor in de horecasector, maar er is wel ongeveer een status quà ten opzichte van het eerste trimester van 2016. De grootste stijging van het aantal faillissementen werd genoteerd in de bouwsector, de zakelijke dienstverlening en de transportsector.

In het arrondissement Mechelen is de toestand ook niet schitterend. In de maand maart viel het nog min of meer mee met 19 faillissementen tegenover 16 in dezelfde maand vorig jaar, wat een stijging betekent van 18,75%. Maar de cijfers over het hele eerste trimester zijn veel slechter. In totaal zijn er tijdens de eerste drie maanden van het jaar 65 bedrijven failliet gegaan. In 2016 waren dat er 45, wat neerkomt op een stijging met 44,44%. Dat is veel hoger dan het nationaal gemiddelde.