Aantal faillissementen in Mechelen gedaald

grangesTijdens het eerste trimester van het lopende jaar werden in het Mechelse 67 bedrijven failliet verklaard. Dit is vier minder dan tijdens diezelfde periode van 2014 (-5,6%). Het lijkt erop dat Mechelen op die manier de nationale tendenzen volgt. Tijdens de eerste drie maanden van 2015 werden in België nog “slechts” 3007 ondernemingen failliet verklaard. Dit is 4,33% minder dan in 2014.

Volgens Eric Van den Broele van het handelsinformatiekantoor Graydon is er tijdens het eerste trimester een duidelijke verbetering merkbaar in nagenoeg het hele land. Dit neemt niet weg dat de verbetering kennelijk nog niet structureel is. Tijdens de afgelopen maand maart sloeg de tendens immers weer helemaal om. Met 1174 faillissementen over het hele land waren er in maart weer 6,6% meer faillissementsdossiers dan tijdens de maand maart van 2014.

Eric Van den Broele is van oordeel dat een en ander allicht te maken kan hebben met de recente verstrenging van de WCO-wetgeving. Bedrijven die in moeilijkheden kwamen konden minder makkelijk een beroep doen op een uitstel van betaling zoals vroeger door de wet mogelijk was.

Opmerkelijk: meer dan 10% van de ingediende faillissementsdossiers zat opnieuw in de sector van de horeca en de restaurants.

En nog zoiets: het arrondissement Mechelen diende het tweede grootste faillissementsdrama van het land te verwerken: G and G International in Willebroek met 135 verloren jobs.

De meest recente falingen in Mechelen: www.madeinmechelen.be/falingen