Aanpassing snelheidszones in Sint-Katelijne-Waver

tomongenaDe voorbije maanden maakten de mobiliteitsraad en het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver werk van een actualisering van de snelheidszones. Een ontwerp van nieuw snelheidsplan ligt nu klaar. Maar vooraleer het in te voeren, wil de gemeente de mening van zijn inwoners hierover kennen. De Fortsesteenweg, waar heel wat bedrijven gevestigd zijn, wordt zone 50.

“Mobiliteit staat niet stil. Daarom namen we de toegelaten maximumsnelheden in onze gemeente onder de loep”, vertelt schepen van mobiliteit Tom Ongena. “Op een aantal plaatsen past de huidige maximumsnelheid niet langer bij de actuele verkeerssituatie. Rekening houdend met het algemeen belang van de inwoners en weggebruikers formuleerde de mobiliteitsraad een voorstel aan het gemeentebestuur. Op basis hiervan ontwikkelde het bestuur een nieuw snelheidsplan.”

In de meeste gevallen gaat het om een verlaging van de toegelaten snelheid. Dat moet vooral de zwakke weggebruikers ten goede komen. “Maar op enkele plaatsen wordt voorgesteld om de limiet op te trekken. Het zijn plaatsen waar uit de praktijk blijkt dat het om een onaangepaste snelheidslimiet gaat,” zegt Ongena.
“Vooraleer de wijzigingen door te voeren, geven we alle inwoners de kans hun mening te geven. Het kan zijn dat we sommige knelpunten over het hoofd hebben gezien. In de mate van het mogelijke nemen we deze dan nog mee.”

“De snelheidsregimes van en naar  de bedrijvenzones werden eerder al aangepast”, zegt mobiliteitsambtenaar Veerle Goeman. “De enige wijziging in een buurt met veel bedrijven is de invoering van zone 50 op de Fortsesteenweg. Tot nu toe mag je daar 70 km per uur rijden. Op deze weg zijn veel bedrijven met op- en afritten gevestigd. Er passeert daar ook fietsverkeer. Voor de verkeersveiligheid is het aangewezen om de snelheidslimiet daar te verlagen.”

Tot maandag 16 maart kunnen opmerkingen over de aanpassingen worden doorgegeven. Dat kan per post aan het college van burgemeester en schepenen of per e-mail naar ggz@skw.be. De ingediende opmerkingen worden gebundeld, gescreend op haalbaarheid en aan het gemeentebestuur voorgelegd. Pas daarna treedt het nieuwe mobiliteitsplan in werking.