Aanleg rotonde Ruisbroek van start

werkenAannemer Hens NV is in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal NV gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van een rotonde aan het Ooievaarsnest in Ruisbroek. Dit is het vervolg op de aanleg van de rotonde aan de overzijde van de A12 in Willebroek.

De aanleg van het nieuwe op-en afrittencomplex ter hoogte van het viaduct over de A12 tussen Ruisbroek (Puurs) en de industriezone Willebroek-Noord kadert binnen het ruimere Masterplan Boulevardbrug. De in 2008 in gebruik genomen nieuwe brug over het zeekanaal Brussel-Schelde is immers ook van belang voor de ontsluiting van de verschillende bedrijvenzones in de omgeving. Daarbij hoort de bedrijvenzone Willebroek-Noord, die sinds 2007 wordt herontwikkeld.

Het nieuwe op- en afrittencomplex, dat bestaat uit een rond punt met aansluitende wegenis aan beide zijden van de A12, moet het verkeer vanuit de zones Ooievaarsnest en Willebroek-Noord op een vlotte en verkeersveilige manier aansluiting bieden op de A12 richting Brussel, Antwerpen en Boom.

De aanleg van de nieuwe aansluitingen aan Willebroekse zijde ging van start in 2009 en werd een jaar later afgerond. Nu zijn de werken gestart voor de aanleg van de afrit naar de rotonde aan de kant van Puurs.

De werken zullen in drie fases worden uitgevoerd. De nu gestarte eerste fase omvat de aanleg van de wegeniswerken voor de afrit voor het verkeer dat van de A12 komt vanuit de richting van Boom. Deze werken lopen in principe tot eind 2015. De tweede fase moet volgens de planning van start gaan in het voorjaar van 2016 en omvat de aanleg van de verbinding tussen de afrit Boulevardbrug en het rondpunt, met het dempen van een bestaande en de aanleg van een nieuwe eutrofe plas voor de opvang van regenwater.

De aanleg van het rondpunt zelf tenslotte volgt in de derde fase. De startdatum hangt af van de procedure voor het onteigenen van de nodige terreinen. De totale kostprijs van de drie fases bedraagt ongeveer 2,27 miljoen euro.

Gedurende de eerste en de tweede fase hebben de werken geen impact op het wegverkeer tussen Puurs en Willebroek. Vanaf de derde fase, wanneer de aanleg van de rotonde en oprit start, zal het viaduct over de A12 echter voor een bepaalde periode worden afgesloten. Het verkeer zal dan worden omgeleid.