90% werknemers Mechelse bedrijven aan het werk

betogingIn bijna 90 procent van de ondernemingen in het arrondissement Mechelen is vandaag het voltallige personeel aan de slag gegaan. Dat blijkt uit een rondvraag van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bij meer dan duizend bedrijven. In tien procent van de ondernemingen is wel een aantal medewerkers afwezig, maar dat is meestal niet omdat ze mee gaan betogen zijn in Brussel. De afwezigheden zijn vooral het gevolg van het gebrek aan openbaar vervoer of de onbeschikbaarheid van kinderopvang.

Voka – Kamer van Koophandel Mechelen waardeert de houding van de werknemers van de ondernemingen in het arrondissement Mechelen. “Ondanks de oproep tot deelname aan de betoging, zijn zij vandaag in groten getale aan de slag gegaan om bij te dragen aan de economie die ook in onze regio voor welvaart zorgt. In 10 procent van de ondernemingen is minder dan 10 procent van de medewerkers afwezig, vooral door problemen bij het openbaar vervoer.”
Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder Voka: “We stellen vast dat de werknemers uit de privésector, de toeleverancier van de welvaart, nauwelijks naar Brussel zijn getrokken. De grote mobilisatie waar de vakbonden over spreken, situeert zich bij medewerkers van de vakbonden zelf en delegaties uit de openbare en non-profitsector.”
Een aantal ondernemingen merkt vandaag wel problemen met de toelevering, al blijft dat ook beperkt. Algemeen directeur Frédéric Achten van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen betreurt alleszins elke hinder die voortvloeit uit stakingsacties.
“Niet alleen zijn zulke acties niet goed voor het imago van de Belgische economie in het buitenland. Ze dragen evenmin bij tot de welvaart in ons land. De besparingsmaatregelen die de regeringen in ons land hebben uitgetekend, zijn wel degelijk nodig omdat de Belgische welvaart in het gedrang is gekomen door het gevoerde beleid van de afgelopen jaren”, stelt hij. “Wanneer dan nog eens de stap naar stakingen wordt gezet, brengt dat onze welvaart alleen maar meer in gevaar. De gevraagde inspanningen om die te beschermen, zullen als gevolg hiervan alleen maar groter moeten worden. Ook daarom roepen we iedereen op om de reeds eerder gestelde vraag tot sociaal overleg te respecteren, om op een constructieve manier tot oplossingen te komen.”