In de aanloop naar ons evenement Made in Mechelen Live, dat plaatsheeft op 9 november, laten we u kennismaken met onze gastsprekers. Koen Van den Heuvel is burgemeester van Puurs en fractieleider van CD&V in het Vlaams Parlement.

1.    In welke zin heeft het burgemeesterschap jou als persoon veranderd?

Als politicus wil je natuurlijk heel wat zaken veranderen en je gemeente beter maken, maar de realiteit leert dat er niet voor elk probleem een pasklare oplossing bestaat. Het loont vaak ook niet om zaken te willen forceren, en extreme oplossingen werken al helemaal niet. Wie resultaten wil, moet luisterbereid zijn en met anderen kunnen samen werken, alleen kan je immers niets.

Ik denk dan ook dat ik na 20 jaar burgemeesterschap rustiger en milder ben geworden. Ik kan er beter dan vroeger begrip voor opbrengen als een bepaald proces meer tijd neemt dan ik gehoopt had, op voorwaarde dat we op die manier kunnen komen tot een meer evenwichtige en menselijke oplossing.

2.    Welke doelen staan bovenaan jouw prioriteitenlijst in 2018?

2018 wordt het jaar waarin de fusie van Puurs en Sint-Amands in al haar facetten heel concreet zal worden voorbereid. Het samenbrengen van twee gemeenten is als de fusie van twee KMO’s: een proces waar heel wat bij komt kijken. We willen dat dit op een efficiënte manier gebeurt, zonder dat de dienstverlening naar de burger toe beïnvloed wordt door de vele veranderingen achter de schermen.

Daarnaast zullen een aantal strategische projecten in 2018 concreet gerealiseerd worden in Puurs: ik denk aan het landschapspark, het sportpark, de bouw van een ultramodern cultureel centrum, en het verder inzetten op kernversterking.

3.    Wat trok je destijds zo aan in de politiek?

Als politicus wil je natuurlijk de wereld een stukje veranderen. Op het moment dat ik in de politiek stapte, werkte ik als kaderlid bij de Nationale Bank, waar ik macro-economische analyses maakte. Wat me erg aanspraak in de lokale politiek was de mogelijkheid om heel concrete zaken te realiseren die een impact hebben op het leven van de burger. Wanneer ik door Puurs fiets en zie welke projecten we doorheen de jaren hebben kunnen organiseren, rond jeugd, sport, cultuur, mobiliteit,… dan geeft mij dat heel veel voldoening.

4.    Hoe vind jij de juiste balans tussen werk en privé?

Het burgemeesterschap stopt nooit. Naast de vele vergaderingen overdag verwacht de burger je ook ’s avonds en in het weekend te kunnen ontmoeten, op activiteiten van verenigingen, mijn spreekuur, etc. Ik vind het ook erg belangrijk daar voldoende tijd voor te maken. In combinatie met mijn functie als Vlaams fractieleider voor CD&V blijft er dan ook vaak weinig tijd over.

Ik probeer alles wat in balans te houden door er af en toe een kort weekendje tussenuit te gaan met de familie, en op die manier de batterijen terug op te laden. Tijdens de zomervakantie mag dat een wat avontuurlijke reis zijn.

5.    Wat maakt de regio Mechelen zo aantrekkelijk voor ondernemers?

De centrale ligging van onze regio in de Vlaamse ruit, pal tussen de haven van Antwerpen en de luchthaven van Zaventem, is een enorme troef. Tegelijk is het behouden van die bereikbaarheid ook één van onze grootste uitdagingen. We moeten de komende jaren absoluut inspanningen doen om het verkeer op de A12-N16 en de E19 terug vlotter te krijgen, want zij zijn de levensaders van onze regio.

Ik geloof dat de regio Mechelen absoluut nog groeipotentieel heeft. Er is de aanwezigheid van hogeschool Thomas More en nabijheid van verschillende topuniversiteiten, het nieuwe ziekenhuis AZ Sint-Maarten, het sterke KMO-weefsel én de inplanting van een aantal multinationals zoals Pfizer, J&J en Novartis. Ook familiale topbedrijven als Van Hool moeten we koesteren.

6.    Welke grote plannen staan er nog op de agenda voor Mechelen de komende jaren?

In het kader van de vervoersregio Mechelen hoop ik dat we verdere stappen kunnen zetten om de mobiliteit binnen onze regio te verbeteren. Zo moeten we inzetten op een fijnmazig openbaar vervoersnetwerk op maat, dat een aantal van onze wegen kan ontlasten. Positief is ook het investeringsproject rond het nieuwe station van Mechelen, dat vanaf 2018 in uitvoering komt, en in 2024 of 2025 afgerond zal zijn.

Daarnaast denk ik dat we verder moeten inzetten op het creëren van ruimte voor bedrijven, om zo de tewerkstellingsgroei verder te ondersteunen. Vandaag zijn er nog zo’n 15.000 werkzoekenden in onze regio. Ik denk echt dat we dat cijfer de komende jaren verder naar beneden kunnen krijgen.

Tot slot geloof ik dat we met de verschillende gemeenten binnen de regio Mechelen nog meer moeten samenwerken, om onze burgers een betere dienstverlening te kunnen aanbieden tegen een lagere prijs.

7.    Welke raad zou je ondernemers van morgen willen geven?

Om er 200% voor te gaan, en te geloven in het eigen kunnen. Als ik zie welke expertise we in Vlaanderen allemaal in huis hebben, denk ik dat we soms nog te bescheiden zijn als Vlamingen, en ambitieuzer mogen zijn. Ik vind het ook bijzonder boeiende tijden om te ondernemen, gelet op al de nieuwe technologische toepassingen die op ons afkomen: zoveel opportuniteiten!

Daarnaast zou ik startende, maar natuurlijk ook meer ervaren ondernemers, vragen om niet te aarzelen beleidsmakers aan te spreken en hen waar mogelijk te betrekken bij hun plannen. Politici en ondernemers zijn immers partners bij het doen leven van een (lokale) gemeenschap en het creëren van werkgelegenheid.