BREMWIJKDe Bornemse maatschappij voor sociale woningbouw Gezellige Woningen cvba is van start gegaan met de bouw van 50 nieuwbouw-woongelegenheden op de hoek van de Sint-Amandsesteenweg en de Bremlaan in Bornem. Het project werd  Bremwijk gedoopt.

“In 2012 werden de 23 bestaande bejaardenwoningen gesloopt en begon de administratieve weg om het dossier bouwklaar te maken. Drie jaar later, en met een Europese Aanbesteding achter de rug, kan er gestart worden met het bouwen van 36 appartementen en 14 woningen”, zegt directrice Anja Schoeters.

“Architecten Jeroen Scholiers, Sophie Segers en Leon Scholiers maakten van de site een architecturaal meesterwerk waarbij er aandacht is gegeven aan het groen in de omgeving, de stedenbouwkundige omgeving, de vereisten binnen de sociale huisvesting en de betaalbaarheid voor de huurder. De woongelegenheden geven uit op een plein. Er is in het concept rekening gehouden met zowel jonge gezinnen, alleenstaanden en senioren als aan mensen met een beperking. De woningen hebben drie slaapkamers. Bij de appartementen zijn er 15 met 3 slaapkamers, 3 met 3 slaapkamers voor personen met een handicap, 12 met 2 slaapkamers en 6 met 1 slaapkamer. De woningen moeten klaar zijn in april 2016, de appartementen in oktober 2016.”

Gezellige Woningen bereikt met het project Bremwijk de kaap van 600 woongelegenheden in Bornem. Dat betekent een uitbreiding van maar liefst 10%.

De maatschappij bouwt en verhuurt sociale woningen in Bornem, Mariekerke, Branst, Eikevliet en Wintam. Ze realiseert nieuwbouwprojecten, renoveert oudere woningen binnen het patrimonium en vervangt oudere woningen door nieuwbouw.

Onder leiding van directeur Anja Schoeters en de Raad van Bestuur met Jef De Clercq als voorzitter heeft Gezellige Woningen een hoge vlucht genomen. Naast verdere professionalisering in dienstverlening werden de investeringen sterk opgedreven, dit zowel in nieuwbouw als in renovatie. Procentueel gezien behoort Gezellige Woningen tot de sterkste stijgers binnen het Vlaamse landschap voor nieuwbouwwoongelegenheden.  Met het project Bremwijk hoopt Gezellige Woningen de wachtlijst sterk te kunnen inkorten. Aannemer Damman uit Deerlijk zal het project uitvoeren.