FaillietHet aantal faillissementen blijft dalen. In februari gingen 811 Belgische ondernemingen over de kop. Dat is een afname met 13,35% ten opzichte van februari 2015. De cijfers zijn bekend gemaakt door Graydon Belgium. Er is wel een lichte stijging van het aantal failliete nv’s, een rechtsvorm die voornamelijk gekozen wordt door grotere ondernemingen. Ook bedrijven van minstens 25 jaar oud hebben, sinds de crisis in 2008, een verhoogde kans op een faillissement.

Eric Van den Broele, Senior Manager Research and Development bij Graydon: “Zowel in januari als in februari van 2016 is het aantal faillissementen in ons land flink gedaald. In totaal tellen we voor de eerste twee maanden van dit jaar 1.618 faillissementsuitspraken. Dat zijn er 12,49% minder dan tijdens dezelfde periode vorig jaar, toen er 1.849 bedrijven failliet werden verklaard.”

De daling is het scherpst binnen het Brusselse (-28,11%) en Waalse gewest (-21,9%). Binnen het Vlaamse gewest is er eerder sprake van stabilisatie (-0,6%). Hierbij valt vooral de stijging van het aantal faillissementen op binnen het arrondissement Antwerpen (+26,8%). Het arrondissement Mechelen doet het veel beter. In de eerste twee maanden van 2015 werden er 50 faillissementen genoteerd, tegen slechts 29 in dezelfde twee maanden in 2016. Dat staat gelijk aan een daling met 42%. In februari waren er in het arrondissement Mechelen 18 faillissementen.

Wat de sectoren betreft, noteert Graydon scherpe dalingen van het aantal faillissementen binnen de bouwsector (-14,8%) en de sector van de zakelijke dienstverlening (-29,1%). Binnen de horeca wordt een lichte stijging waargenomen.

Het banenverlies als rechtstreeks gevolg van een faillissement is sterk afgenomen. In februari 2016 kwamen er 1.634 banen op de tocht te staan. Dat zijn er 346 minder (-19,3%) dan in februari 2015. Over de eerste twee maanden van dit jaar betekent dit een totaal van 3.181 banen of een daling met -7,6%.