truckveilig1Transport Eric Fincken uit Duffel, H.J. Van Oort Transport Belgium uit Mechelen en Cibatrans uit Heist-op-den-Berg zijn bekroond met een Truckveilig label.

Deze drie bedrijven uit de regio hebben net als 31 andere transportfirma’s vorig jaar het Truckveilig-charter ondertekend. Dit charter is een initiatief van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) en de Vlaamse overheid waarmee zowel transportbedrijven als vrachtwagenbestuurders zich aan de hand van een aantal concrete actiepunten kunnen engageren voor meer veiligheid in het wegtransport.

Met het Truckveilig-charter en het bijhorende label willen de VSV en de Vlaamse overheid transportbedrijven en vrachtwagenbestuurders die inspanningen leveren om de veiligheid in het wegtransport te verbeteren, op een positieve manier ondersteunen. Ze willen de vele goede voorbeelden binnen de sector belonen en ruimer bekend maken. Truckveilig werd in 2012 gelanceerd en biedt chauffeurs en transportbedrijven jaarlijks de gelegenheid om het charter te ondertekenen of hun engagement te hernieuwen. De ondertekenaars engageren zich om minimaal zeven zelfgekozen actiepunten uit een keuzelijst na te komen. Bestuurders kunnen er bijvoorbeeld over waken dat ze voldoende fit en uitgerust achter het stuur zitten, werkgevers kunnen zorgen voor haalbare rittenschema’s en een correct onderhoud van het vrachtwagenpark.

“In de strijd tegen de schande van 400 verkeersdoden op 1 jaar tijd heb ik bedrijven en beroepschauffeurs nodig als bondgenoten”, zei Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts bij de uitreiking van de labels. “Meer dan 80% van het vrachtvervoer in Vlaanderen gaat nog altijd over de weg. Elke dag gebeuren er gemiddeld 4 letselongevallen waar vrachtwagens bij betrokken zijn. Gelukkig doen steeds meer bedrijven en bestuurders concrete inspanningen om het verkeer veiliger te maken voor iedereen. Het Truckveilig charter biedt een concreet kader en een vorm van erkenning voor iedereen die mee investeert in een veiligheidscultuur op de weg.”

De meerderheid van de werkgevers die het Truckveilig-charter in 2015 ondertekenden, waren grote of middelgrote bedrijven. De vaakst gekozen engagementen betreffen de technische staat van de voertuigen, de correcte werking en gebruik van snelheidsbegrenzers en tachografen, het organiseren van opleidingen en het opstellen van haalbare rittenschema’s.