Stad Mechelen neemt deel aan Surflogh. Dat Europese project moet de stadsdistributie op een innovatieve manier verbeteren. Hiervoor ontvangt de stad een subsidie van 250.000 euro. Het traject dat de stad de laatste jaren heeft afgelegd, richting een slimmere en meer duurzame stadsdistributie, kan daarmee verder ondersteund worden.

Naast Mechelen maken ook de provincie Drenthe (Nederland), de gemeente Groningen (Nederland), de stad Boras (Zweden), de South East Scotland Transport Partnership (Schotland, VK) en de Edinburgh Napier University (Schotland, VK) deel uit van Surflogh. Mechelen wil binnen dit project een netwerk van lockers verder uitbouwen, een app ontwikkelen om laad- en loszones op te volgen, en bestaande stadsdistributiecentra consolideren en optimaliseren.

Slimme stad

Via dit project kan de problematiek van het laden en lossen binnen de autoluwe binnenstad grondig onderzocht worden. Het uiteindelijke doel is om een gedragen en onderbouwde oplossing uit te werken. “Mechelen heeft de ambitie om een slimme stad te zijn”, aldus Stefaan Deleus, schepen van Slimme stad en ICT. “We zijn voortdurend op zoek naar hoe we slimme technologie kunnen inschakelen in duurzame mobiliteit. Via Surflogh kunnen we de problematiek onderzoeken en een oplossing uitwerken die de principes van een leefbare stad kan verzoenen met de vraag naar snelle leveringen.”

Actieve speler

Stad Mechelen tracht al enkele jaren de organisatie van de logistiek te verbeteren. De deelname aan projecten als Novelog en Cyclelogistics Ahead vormden alvast een goede basis waarop kan worden verder gebouwd. “Het verduurzamen van de stadsdistributie is een bijzonder complex probleem, waar alle steden mee worstelen”, aldus schepen van Mobiliteit Marina De Bie. “Ik ben zeer tevreden dat we nu ook aan een Europees project kunnen deelnemen. Niet alleen omdat er een subsidie aan vasthangt, maar ook omdat we op die manier deel uitmaken van een lerend netwerk en zo samen stappen vooruit kunnen zetten.”