karel van eetvelt450 zelfstandigen die werden getroffen door openbare werken dienden in de eerste helft van 2014 een aanvraag in voor een inkomenscompensatievergoeding. Dat blijkt uit cijfers die Unizo kon inkijken bij het Participatiefonds. In totaal zijn er 9.717 dagen vergoed. Dat betekent dat de getroffen zelfstandigen gemiddeld 21,6 dagen hun winkeldeuren dienden te sluiten vanwege openbare werken.

“Dat is een dure grap”, zegt Karel Van Eetvelt, topman van Unizo. “Voor particulieren betekenen openbare werken hoogstens een paar straten omrijden of slijk voor de deur. Voor zelfstandigen gaat het over het verlies van hun broodwinning.” Uit een rondvraag van Unizo blijkt dat 7 op de 10 zelfstandigen bij openbare werken in hun buurt een omzetdaling merken. Driekwart van de ondernemers heeft ook na de werken nog te kampen met een omzetdaling, want sommige klanten hebben een andere winkel gevonden of er zijn er door de werken minder parkeerplaatsen nabij de winkel. Ruim 1 op de 6 winkeliers maakt kosten om het verlies van inkomsten te beperken. Dat kan gaan over het organiseren van speciale acties, extra publiciteit, eigen bewegwijzering, levering aan huis of een tijdelijke verhuis. Ruim 1 op de 6 lijdt schade als gevolg van de werken en 1 op de 14 moet personeel ontslaan. “De inkomenscompensatievergoeding verzacht het leed een beetje, maar de procedure is omslachtig en de vergoeding is niet in verhouding met de geleden schade.”

Het Vlaams regeerakkoord vermeldt een integratie van de inkomenscompensatievergoeding en de rentetoelage maar de manier waarop dat moet gebeuren, is nog niet duidelijk. Unizo vraagt een drastische vereenvoudiging van het systeem met eenvoudige en digitale aanvragen, kortere beslissingstermijnen, minder rompslomp en een aangepaste vergoeding. De organisatie pleit ook voor een uniek steunpunt voor financiële steun bij openbare werken. Dit steunpunt kan de aanvraag tot tussenkomst behandelen en het contact met steden en gemeenten verzorgen voor de aanvraag van een hinderattest.