Bijna tweehonderd handelaars en ondernemers uit Sint-Katelijne-Waver namen donderdagavond deel aan de netwerkavond die werd georganiseerd in feestzaal De Lemenhoek in Onze-Lieve-Vrouw-Waver door het gemeentebestuur, de vzw Winkelpromotie Sint-Katelijne-Waver, Voka – Kamer van Koophandel Mechelen en de Katelijnse afdeling van Unizo.

Na een verwelkoming gaf burgemeester Kristof Sels het woord aan Luc Feyaerts. Die is voorzitter van het Lokale Ondernemersnetwerk Mechelen van Voka – KvK Mechelen, waar ook Sint-Katelijne-Waver onder valt. Luc Feyaerts lichtte kort de vier grote pijlers van de werking van de Mechelse Kamer toe: Verdedigen, Ontmoeten, Kennis delen en Adviseren.

Daarna gaf Katelijns schepen voor Lokale Economie Tom Ongena een uiteenzetting over de behoefte aan ruimte om te ondernemen in de Mechelse regio en de initiatieven die het Katelijnse gemeentebestuur in die zin ontwikkelt.

Zo werkt het gemeentebestuur samen met streekintercommunale Igemo aan een nieuwe invulling van de KMO-zone Dreefvelden, waar momenteel 9 bedrijfspercelen met een oppervlakte tussen 1500 en 5000 m² beschikbaar zijn.

Daarnaast lichtte de schepen de ontwikkeling van de zone Veiling-Zuid toe, die gebeurt door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen. Dit gebied van 25 hectare tussen de huidige veilingzone, Mechelsesteenweg en R6 krijgt een invulling als bedrijvenzone voor bedrijven actief in de agro-industrie. “Naargelang de behoeften van de geïnteresseerde bedrijven zal de POM Antwerpen een indelingsplan voor deze zone uittekenen. Eerstdaags zal alleszins al worden gestart met de aanleg van de centrale ontsluitingsweg in dit gebied”, liet schepen Ongena verstaan.

Hij gaf ook nog een toelichting over andere wegenwerken: de aangekondigde bouw van twee fly-overs op gewestweg R6, de heraanleg van de Stationsstraat en de dorpskernvernieuwing in Elzestraat en Katelijne-centrum.

Samen met bestuursleden Anja Van de Kerkhof en Chris Opdebeeck stelde Katelijns centrummanager Joeri Schepens daarna nog de vzw Winkelpromotie voor. Deze vzw is de drijvende kracht achter de Skwinkelcampagne, die het Katelijnse handelsleven moet ondersteunen en versterken.

Na de verschillende uiteenzettingen konden de aanwezige ondernemers en handelaars nakaarten bij een hapje en een drankje.