14 scholen uit de Mechelse regio opereren voortaan onder de nieuwe naam van hun overkoepelende vergrote schoolbestuur: KITOS Katholieke scholengroep regio Mechelen. KITOS staat voor Kwaliteit, Katholiek, Innovatief, Talentgericht, Open, Onderwijs en Solidariteit.

In februari kondigden de schoolbesturen van vzw Katholiek Onderwijs De Pelgrim, vzw Ursulinen Mechelen en Hagelstein, vzw Sint-Jan & Sint-Joris en vzw Schoolcomité Sint-Lambertus aan dat ze als eerste katholieke schoolbesturen in de ruime regio Mechelen samen zouden smelten in één nieuw schoolbestuur. Dat gebeurt in het kader van de conceptnota van minister Crevits Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting.

De overkoepelende scholengroep KITOS, Katholieke Scholengroep regio Mechelen, organiseert katholiek onderwijs in twaalf basisscholen in Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, Muizen, Tisselt, Blaasveld en Duffel. en in vier instellingen voor secundair onderwijs in Mechelen, Duffel en Sint-Katelijne-Waver. Ook het hoger beroepsonderwijs HBO-5 Verpleegkunde uit Duffel, de Se-n-Se opleiding Mode in Mechelen, het internaat peda Rooienberg uit Duffel en de groepsopvang/het kinderdagverblijf De bUMmeltjes in Mechelen maken deel uit van KITOS.

Het nieuwe schoolbestuur draagt zorg voor ongeveer 7 700 kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar en telt ongeveer 650 personeelsleden.

Gemeenschappelijke waarden

De schoolbesturen zijn samengegaan omdat ze vele gemeenschappelijke waarden ontdekten. Vanuit een groter professioneel geheel zijn ze ervan overtuigd dat ze beter en excellent onderwijs kunnen bieden. De scholen worden professioneel ondersteund door experten zodat de directeurs en de leraren zich kunnen focussen op hun kerntaak: de leerling beter begeleiden in zijn schoolloopbaan.

Het communicatiebureau Karakters uit Gent ontwikkelde de nieuwe huisstijl van de groep. De logo’s van de scholen zullen op termijn verdwijnen. De namen van de scholen, net zoals hun eigen opvoedingsproject en -leermethode, blijven behouden. Alle communicatie van de scholen zal uiteindelijk in KITOS-stijl verlopen. Dit hele proces zal ongeveer een jaar in beslag nemen. Tegen 1 september 2018 zullen alle scholen een nieuwe frisse look en feel hebben.